เรื่องราวและวิสัยทัศน์ของเรา


ในปี 2551 และ 2552 Matthew Curran และ Egan O'Keefe ได้ร่วมมือกันในด้านการเพาะปลูกพืช พวกเขาได้รับประสบการณ์มากมายในการเพาะปลูกในร่ม กลางแจ้ง และเรือนกระจก และทำงานร่วมกับผู้ประกอบการหลายรัฐที่ใหญ่ที่สุดบางราย ทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับโปรแกรมการเจริญพันธุ์และสารอาหารชั้นนำ

Matthew ตระหนักถึงความต้องการปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ง่ายและมีคุณภาพสูง จึงคิดค้นสูตร Front Row Ag เพื่อปรับปรุงความสามารถในการละลายน้ำและให้สารอาหารรองที่เหมาะสมที่สุด ผ่านการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สายพันธุ์ และวิธีการเพาะปลูกต่างๆ สูตรในอุดมคติถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและส่วนผสมที่เป็นเอกสิทธิ์ เช่น คีเลต อิมัลซิไฟเออร์ และสารละลายกรด ปุ๋ยของ Front Row Ag นั้นเรียบง่าย คุ้มค่า และสามารถใช้ในระบบหัวฉีดหรือเติมลงในอ่างเก็บน้ำโดยตรง

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของตนออกสู่ตลาด และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้กลายเป็นผู้นำด้านโปรแกรมการเจริญพันธุ์ที่ละลายน้ำได้ ซึ่งให้บริการผู้เพาะปลูกเชิงพาณิชย์และผู้มีงานอดิเรกทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในความก้าวหน้า นวัตกรรม และคุณค่า Front Row Ag เชื่อว่าความเรียบง่ายและปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงผลผลิตของพืช กลิ่นหอม เทอร์ปีน และแคนนาบินอยด์

Solstice Agriculture ภายใต้ Patrick Kanzler และ Zack Vondrak เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของข้อเสนอของ Front Row Ag และทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทและลูกค้าเพื่อให้บริการและประสิทธิภาพที่โดดเด่น

Front Row Ag Team

Who We Are

We are industry veterans who have seen and troubleshooted millions of sq.ft. of canopy at cultivation facilities worldwide. No matter what cultivation issues you're experiencing, we're well-versed in your situation and we are here to help.

Our Core Values

Quality

Produce the highest quality products using the best technology and ingredients.

Reliability

Deliver on every promise. Give accurate and trustworthy information. Back up statements with proof.

Innovation

Stay on the cutting edge of science and technology to provide the very best products and service.

Efficiency

Eliminate every frill that isn't needed to optimize your flower, without sacrificing quality for cost.

How It Started

Founders' Background: Cultivation + Chemistry

Starting in 2008, chemist Matthew Curran and cultivator Egan O’Keefe formed a partnership in the field of plant cultivation. They gained extensive experience in indoor, outdoor, and greenhouse cultivation working with licensed multi-state operators in the USA, giving them exposure to top cultivation programs and nutrients. 

They recognized the need for a high-quality, simplified, water-soluble fertilizer and set out to create it. They conducted thorough research into various environments, cultivars, and cultivation methods.

How It's Going

With Solstice Ag leading our distribution and customer service, we currently serve thousands of commercial clients, wholesale suppliers, and online customers.

We have distribution partners in 5 countries around the world - US, Canada, Australia, New Zealand, and Thailand.

Our Happy Customers

A top shelf line of nutrients. The best in the industry! I have been growing for over 25 years and I am Amazed with the quality of our flowers. Your nutrients help us to grow our seeds to their maximum potential.

Rick, Mosca Farms Inc. @moscaseeds

Our Products

Nutrients and additives designed for cultivators.

Made using the highest quality ingredients.

Our Supply Chain Security

Our family-owned fertilizer manufacturer has been producing high quality fertilizer for over 70 years.

Our Global Reach

Solstice Ag distributes Front Row Ag products from warehouses in Michigan and California in the United States. AGNB Solutions distributes our products in Canada. Organgreen provides distribution throughout Thailand. Dome Group distributes throughout Australia and New Zealand.

Our Bulk Discounts

Get bulk discounts and a dedicated sales rep. Learn more about Front Row Ag Commercial Accounts to see if you qualify.